Menü Açık Menü Kapalı

Bahat Oto Servis Gerekli Evraklar

 

  • Aracınızı hareket ettirmeyin,
 • Polise haber verin,
 • Trafik zabıtı tutturun ,
 • Alkol raporu hazırlatın,
 • Karşı tarafın trafik ve kasko poliçesini alın,
 • Ehliyet ve ruhsat fotokopisi çektirin. (Karşı tarafınkini de alın).
 • Sigorta şirketinize haber verin
  • Poliçe numarası ile kasko şirketini arayınız,
  • Hasar tarihi, şekli, tahmini hasar tutarı ile aracın bulunduğu ikizler oto serivisi'nin telefon ve adresini bildirerek dosya açtırınız ve eksperinizin en kısa zamanda ikizler oto servisine yönlendirilmesini isteyiniz,
  • Eksperinizin aracınızı hemen görebilmesi ve hasar onarımına en kısa zamanda başlanabilmesi için eksperinizin adı, soyadı ve telefonunu almayı unutmayınız

 

 • Poliçe örneği,
 • Prim ödeme makbuzları,
 • Trafik kazası tesbit tutanağı(tasdikli örneği)zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı,
 • Alkol raporu (tasdikli örneği),
 • Ruhsat fotokopisi,
 • Ehliyet fotokopisi,
 • D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda),
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotograflar,
 • Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin trafik ve varsa ihtiyari mali mesuliyet poliçelerinden bir örnek ibrazı,
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.

 • Karakol müracat tutanağı (tasdikli örneği)
 • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
 • Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
 • Maliyeden borçu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
 • Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
 • Poliçe ve makbuz asılları
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir
 • Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

 

 • Poliçe örneği
 • Prim ödeme makbuzları
 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı (tasdikli örneği)
 • Ruhsat fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.